15 min read

Araç Değer Kaybı Hesaplama Robotu

Araç Değer Kaybı Hesaplama Robotu

İçerik Özeti:

Araç değer kaybı hesaplama robotu ile kazaya karışan ve zarar gören aracın hukuken değer kaybı talep etme şartlarının oluşup oluşmadığı, değer kaybı talep edebilecek ise ne kadar değer kaybı talep edebileceğini online olarak öğrenebileceksiniz.

💡
İnternet üzerinde araç değer kaybı hesaplamaya ilişkin kaleme alınan makalelerin pek çoğu mevzuat değişikliği sonrası güncelliğini yitirmiş vaziyettedir. Bu sebeple yazımız içeriğindeki bilgilere itibar etmenizi rica ederiz.

Araç Değer Kaybı Online Hesaplama Robotu 2022

Araç değer kaybı almak için bize danışabilirsiniz.

💡
Araç değer kaybı online hesaplama robotu ile yaptığınız hesaplamalarda elde edeceğiniz sonuçlar sadece bilgi vermek amaçlı olup sonuç taahhüdü içermez. Hesaplama neticesinde elde edilecek sonuçlar için Öğüt Avukatlık Ofisi sorumlu tutulamaz. Kaza nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybı miktarı kesin olarak ancak yargılama neticesinde tespit edilebilecektir. 

Araç değer kaybı tazminatını nasıl alacağınızı biliyor musunuz?. Öğrenmek için aşağıdaki yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır? (2022 Güncel )
Araç değer kaybı nasıl alınır?, araç değer kaybı parası nasıl alınır? değer kaybı alır mıyım sorularına cevap bulacak ve araç değer kaybı alanlar arasında katılacaksınız.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Robotu Hakkında

Araç değer kaybı hesaplama robotu güncel mevzuat hükümleri kıstas alınarak geliştirilmiş ve okuyucularımızın kullanımına sunulmuştur.

Araç değer kaybı hesaplama robotu sadece araçta meydana gelen zararı değil aynı zamanda kusur oranınıza göre talep edebileceğiniz tazminat miktarını da otomatik olarak hesaplamaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi zararın gerçek değeri ancak yargılama aşamasındaki bilirkişiler tarafından kesin olarak saptanacaktır. Bu sebeple araç değer kaybı hesaplama robotu ile yapacağınız hesaplamalar yaklaşık değeri öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Araç değer kaybı hesaplama robotu güncel mevzuat hükümleri esas alınarak hazırlandığı için önceki mevzuatta yer alan sınırlamalara programda yer verilmemiştir. Buna göre araç km sınırı, araç yaş sınırı gibi sınırlamalar güncel mevzuat gereği programdan kaldırılmıştır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Robotu Nasıl Kullanılır?

Uygulama tamamen ücretsizdir. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra  hesapla butonuna basmanız ile ekranın sağ kısmındaki sonuç ekranından araçta ne kadar değer kaybı meydana geldiğini öğrenebileceksiniz.

Araç Değer Kaybı Örnek Hesaplama

 • Rayiç bedeli 166150.00 TL olan bir araç 120.000 km'de iken kaza yapmış,  20.000 TL karşılığında onarılmış ve karşı taraf %100 kusurlu ise araçta talep edilebilecek değer kaybı miktarı 4735.28 TL olacaktır.
 • Rayiç bedeli 464511.00 TL olan bir araç 100.000 km'de iken kaza yapmış,  45.000 TL karşılığında onarılmış ve karşı taraf %100 kusurlu ise araçta talep edilebilecek değer kaybı miktarı 13238.56 TL olacaktır.
 • Rayiç bedeli 1.699.500.00 TL olan bir araç 10.000 km'de iken kaza yapmış,  75.000 TL karşılığında onarılmış ve karşı taraf %100 kusurlu ise araçta talep edilebilecek değer kaybı miktarı 145.307.25 TL olacaktır.

Online araç değer kaybı hesaplama yapmak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, trafik kazası sonucunda bakım, onarım ve tadilat gibi birtakım işlemlere tâbi  tutulan aracın 2.el piyasa değerindeki düşüştür. Trafik kazası nedeni ile hasar gören araç en iyi şekilde tamir görse ve yapılan işlemler ustalıkla icra edilse bile aracın bir değer kaybına uğrayacağı tartışma götürmez bir gerçektir. Esasen ülkemiz araç piyasasında araç üzerinde yapılan en önemsiz işlemlerin bile aracın rayiç bedelinde ciddi azalmalara yol açtığı bilinmektedir. Araç sahipleri kazaya karışan aracı satmakta zorlanmakta ve kuvvetle muhtemel bedelinin altında bir değerle satmak zorunda kalmaktadır. İşte bu gibi mağduriyetler yaşayan araç sahiplerinin söz konusu zararlarını gidermek için sigorta hukukunda araç değer kaybı tazminatı kurumu ihdas edilmiştir.

Araç Değer Kaybını Kim Öder?

Araç değer kaybını trafik sigortası öder mi? , Araç değer kaybı kasko şirketinden talep edilebilir mi? veya Araç değer kaybı kimden talep edilir? soruları sıklıkla sorulmaktadır. Yazının devamında bu soruların tamamına cevap bulacaksınız.

Kaza sonucu meydana gelen araç değer kaybı kazaya kusuru ile sebebiyet veren araç malikinden, bu aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta (Trafik Sigortası) poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden veya aracı kullanan kişiden talep edilebilir. Araç değer kaybını tazmin etmek zorunda olan bu kişiler zarar görene karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bir başka ifade ile zarar gören, zararın tamamını veya bir kısmını bu saydığımız kişilerden veya isterse yalnızca birinden talep ve tahsil edebilir. Ancak sorumluluğun doğabilmesi için “Araç Değer Kaybı  Şartları Nelerdir?” başlığında saydığımız şartların mevcut olması gerekecektir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplama cetveli 20 Mart 2020 tarih 31074 sayılı resmî gazetede yayınlanan ve 20.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik neticesinde 2015 yılındaki cetvel hükümsüz kalmıştır. Araç değer kaybı hesaplama ilişkin bu yazı en güncel yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle daha önceki tarihli yazılara itibar etmemenizi, hesaplamanızı sitemizde sunduğumuz araç değer kaybı hesaplama robotu ile yapmanızı tavsiye ederiz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü 2022

Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri x %19

Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutlu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık düzeyi (Km) Katsayısı

KOD

HASAR BOYUTU

KATSAYI

A1

Büyük Hasar

0.90

A2

Orta Hasar         

0.75

A3

Küçük Hasar      

0.50

A4

Basit Hasar        

0.25

KULLANILMIŞLIK DÜZEYİ (KM)

KATSAYI

0 – 14.999

0.90

15.000 – 29.999              

0.80

30.000 – 44.999              

0.60

45.000 – 59.999              

0.40

60.000 – 74.999              

0.30

75.000 – 149.999           

0.20

150.000 ve üzeri             

0.10

KOD

Piyasa Değeri

0-75000 TL

 

 

Piyasa Değeri

75.001-150.000 TL          

Piyasa Değeri

150.001-300.000 TL        

Piyasa Değeri 300.001 TL ve Üzeri Araçlar

A1

%25.01 ve üzeri

%20.01 ve üzeri

%20.01 ve üzeri

%20.01 ve üzeri

A2

%15.01-%25      

%12.01-%20      

%10.01 -%20     

%8.01 -%20

A3

%5.01-%15        

%4,01-%12        

%3.01-%10        

%2,01-%8

A4

% 5’e kadar       

%4’e kadar        

%3’e kadar        

%2’e kadar

 

Aracın rayiç değeri nasıl hesaplanır?

Değer kaybı hesaplaması için kullanılacak olan aracın rayiç değeri kavramı günlük kullanımdaki araç değerinden farklılık arz etmektedir. Günlük hayatta kişiler aracın değerinin tespiti için Sahibinden.com, Arabam.com, Facebook ve Letgo gibi sitelere girmekte ve böylece aracının piyasa değerini tahmini olarak belirlemektedir.

Araç değer kaybı hesaplamasında kullanacağımız araç rayiç değeri ise aracın piyasa değeri değildir. Hesaplamada kullanılacak olan aracın rayiç değeri Türkiye Reasürans ve Emeklilik şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko araç değer listesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta eksperleri icra komitesi (SEİK) tarafından yayınlanacak olan araç değer listesinin ortalaması alınmak sureti ile bulunacaktır. Ancak bu zamana kadar TOBB SEİK tarafından hazırlanan bir liste bulunmadığı için mevcut durumdaki hesaplamalar Türkiye Reasürans ve Emeklilik şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko araç değer listesi esas alınarak yapılmaktadır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Cetveli Değişikliği

2020 yılında araç değer kaybı hesaplama cetveli değişikliği ile birlikte 2015 yılındaki cetvel hesabında kullanılan kaynaklı ana parçalarda değişim, kaynaklı ana parçalarda düzeltme, diğer parçalar ve boya uygulanan kısım ve bunlara ilişkin çarpan değerleri artık hesaplamalarda kullanılmayacaktır.

2020 yılındaki değişiklik ile araç değer kaybı talep edilebilmesi için araç değer kaybı yaş sınırı kaldırılmıştır. 2015 yılındaki cetvele göre kazaya karışan araç 10 yaşından büyükse araç değer kaybı talep edilemiyordu. 2020 yılındaki düzenleme neticesinde araç değer kaybı yaş sınırı kaldırılmıştır. Böylece 10 yaşından büyük araçlar için de değer kaybı tazminatı talep edilebilecektir.

2015 yılına ait hesaplama cetvelinde uygulanan 165.000 km sınırı kaldırılmıştır. Bir başka deyişle 2020 yılındaki cetvele göre araç değer kaybı km sınırı kaldırılmıştır. Kazaya karışan araç 165.000 km’nin üzerinde olsa bile diğer şartların da varlığı halinde bu aracın da değer kaybına uğradığı kabul edilmektedir ve bu araçların sahipleri de araç değer kaybını talep edebilecektir.

2015 yılındaki cetvele göre yapılan araç değer kaybı hesaplamasında mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam ,radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları ,ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar, kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili taleplerde araç değer kaybı talep edilemiyordu. Ancak mevcut durumdaki hesaplamalarda böyle sınırlandırmalar kalmamıştır. Bir başka deyişle hasar aracın kaportasında meydana gelse, mini onarım kapsamında giderilebilecek hasarlardan olsa, kaza sonucu aracın sadece elektronik ve döşeme aksamı arızalansa bile diğer şartların da varlığı halinde değer kaybı tazminatı talep edilebilecektir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Kriterleri

Araç değer kaybı hesaplama kriterleri ile ilgili olarak Araç değer kaybı neye göre hesaplanır? Değer kaybı ne kadar alınır? gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. Bu başlık altında bu kriterlerin neler olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Araç değer kaybı tazminat miktarı temelde 5 kriter etrafında belirlenecektir. Bunları listelemek gerekirse;

 • 1 Aracın rayiç değeri
 • 2 Hasar bedelinin araç bedeline oranı
 • 3 Aracın kullanılmışlık düzeyi (km)
 • 4 Aracın hasar geçmişi
 • 5 Kusur Oranı
⚠️
Kaza sonrası araç pert hale geldiyse araç değer kaybı talep edilemeyecektir.

Aracın rayiç değeri

Kaza sonrası zarar gören aracın değeri tazminat miktarının hesaplanmasında en önemli koşullardan birisidir. Araç rayiç değeri ise kazaya karışan aracın markası, sınıfı, modeli, yaşı vb. niteliklerine göre belirlenecektir. Ancak dikkat edilmelidir ki hesaplamalarda kullanılan rayiç değer ile aracın güncel piyasadaki değeri birbirine karıştırılmamalıdır. Araç değer kaybı bilirkişi raporlarında da bu husus sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. Bu hususa ilişkin açıklamalar yukarıda "Aracın rayiç değeri nasıl hesaplanır?" başlıklı kısımda detaylıca anlatıldığından konu bütünlüğünü bozmamak adına şimdilik bu kadar açıklama ile iktifa ediyoruz.

1.Hasar bedelinin araç rayiç bedeline oranı

Burada bahsedilen hasar bedeli aracın onarılması için yapılan giderleri ifade etmektedir. Hasar bedelinin hesabına KDV dahil edilmelidir. Araç değer kaybı hesabında araç için yapılan onarım masraflarının araç rayiç bedeline oranının bulunması gerekmektedir. Bu oran hasarın boyutunun tespiti açısından da önem arz etmektedir.

Örnek vermek gerekirse; X markalı 250.000 TL ve Y markalı 150.000 TL rayiç bedelli iki aracı kıyaslayalım. Bu iki aracın her biri 50.000 TL tutarında hasar görmüş olsun. Her ne kadar her iki araç için hasar bedeli aynı olsa da araç değer kayıpları aynı olmayacaktır. X markalı araç %20 oranında hasar görmüşken Y markalı araç %33 oranında hasarlanmış olacaktır. Hesaplama cetveli baz alındığında X markalı aracın  orta hasarlı olduğu ancak Y marka aracın ise büyük hasarlı olduğu anlaşılacaktır.

2.Aracın kullanılmışlık düzeyi (km) değeri

İkinci el araç satışlarında aracın piyasa değerini belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi aracın kullanılmışlık değeridir. Aracın km değerinin artması piyasa rayicini düşürecektir. Km değeri düşük bir aracın piyasa değeri daha yüksek olacağından kazaya bağlı araçta oluşan değer kaybının da yüksek olacağı rahatlıkla anlaşılabilecektir.

3.Aracın hasar geçmişi

Bu kriter Türk Medeni Kanun'unun 2.maddesinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere Türk hukukunda hakları kullanırken veya borçları yerine getirirken dürüstlük kuralına uyulması zorunludur. Araç değer kaybı taleplerinin de dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bilinmelidir ki değer kaybı aracın kaza öncesi durumu ile kaza sonrası durumu arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Eğer bu ikisi arasında bir farklılık yoksa değer kaybı talep edilemeyecektir.

Örnek vermek gerekirse; daha önce yaptığı bir kaza nedeni ile ön kaputu değişmiş bir araç yeniden aynı yerden hasarlanmış olsun. Bu durumda değer kaybı ilk kaza sonrası oluşmuştur. Araç üzerinde ikinci kere yapılacak kaput değişikliği yeni bir değer kaybına vücut vermeyecektir. Böyle bir durumda iken araç değer kaybı talep edilmesi TMK2’deki dürüstlük kuralına da aykırılık teşkil edecektir.

4.Kusur Oranı

Araç değer kaybına ilişkin tazminat talepleri haksız fiil hükümlerine dayanmaktadır. Dolayısı ile tazminat miktarının tespitinde kusur oranı dikkate alınacaktır. Araç değer kaybı talebinde bulunan tarafın kazada hiç kusuru yoksa bir başka deyişle karşı taraf %100 kusurlu ise tazminat hesabı cetvelde gösterildiği gibi yapılacak ve değer kaybının tamamı zarar görene verilecektir. Ancak kaza iki tarafın kusuru neticesinde gerçekleştiyse kişi araçta meydana gelen değer kaybının tamamını alamayacaktır. Çünkü bu zararın oluşmasında değer kaybı talebinde bulunan kişinin de kusuru söz konusudur. Böyle bir durumda kusur oranında tazminattan indirim yapılacaktır.

Örnek vermek gerekirse; A ve B kişisinin karıştığı iki taraflı bir kazada A kişisi %20 kusurlu B kişisi ise %80 kusurlu bulunmuştur. Bilirkişi A kişisinin aracında toplamda 10.000 TL’lik bir değer kaybı olduğu sonucunda varmıştır. A kişisi bu kazada %20 oranında kusurlu olduğu için zarar 10.000 TL olsa bile A kişisi 8000 TL tazminat alabilecektir.

Araç Değer Kaybı ile Birlikte Talep Edilebilecek Alacak Kalemleri

Kaza sonrası aracın ikinci el piyasa değerinde bir düşüş yaşayacağını ve oluşan bu zarar için araç değer kaybı talebinde bulunulabileceğini belirtmiştik. Hatta yazımızın girişinde paylaştığımız araç değer kaybı online hesaplama robotu sayesinde hesaplama yapabileceğinizi belirtmiştik. Bu başlık altında aracın değer kaybı ile birlikte başka hangi giderlerin araç değer kaybı tazminatı ile birlikte talep edilebileceğini anlatmaya çalışacağız. Konu bütünlüğü açısından araç değer kaybı ile birlikte talep edilebilecek alacak kalemlerini listelemek gerekirse ;

 • Delil Tespiti ücreti
 • Eksper Ücreti
 • İhtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler

Konunun detaylarına inmeden önce Hukuk Muhakemeleri Kanun’unun yargılama giderlerini düzenleyen 323.maddesinin ilgili kısımlarına değinmeye çalışacağız. Bilindiği üzere bir uyuşmazlık hakkında dava yoluna gidildiğinde yargılama sonucunda haksız olan taraf hem dava konusu edilen meblağı (müddeabih) hem de yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilecektir. Araç değer kaybına ilişkin açılacak davalarda da bu kural geçerliliğini koruyacaktır.

Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler, keşif giderleri HMK'nin 323.maddesinde yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Bu madde özelinde aşağıdaki başlıklar ayrı ayrı incelenecektir.

Delil Tespiti ücreti: Uygulamada bazı araç sahiplerinin dava açmadan önce mahkemeye delil tespiti için başvuruda bulundukları görülmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz üzere araç değer kaybına ilişkin açılan dava sonucunda davayı kaybeden tarafın yargılama giderlerini ödeyeceğini söylemiştik. Ancak delil tespiti aşaması henüz araç değer kaybına ilişkin bir davanın ikame edilmediği bir aşamadır. Peki bu durumda dava açılmadan önce delil tespiti yaptıran araç sahibi, bu delil tespiti için ödemiş olduğu bilirkişi ücretlerini yargılama kalemleri ile birlikte talep edebilecek midir? Bu sorumuzun cevabı tabi ki evettir. HMK 323.maddesinde geçici hukuki koruma tedbirleri yargılama gideri olarak zikredildiği için dava açılmadan önce delil tespiti talebinde bulunan taraf, bu tedbir için yapmış olduğu masrafları talep edebilecektir.

T.C YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 3290 Karar: 2016 / 6163 Karar Tarihi: 23.05.2016

Davacı vekilinin temyiz itirazının incelenmesinde; davacı taraf, eldeki davayı açmadan önce, ….. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/164 D. İş sayılı dosyasında dava konusu kaza nedeniyle oluşan zararların belirlenmesi bakımından delil tespiti yaptırmıştır. Tespit dosyasında davacının keşif ve bilirkişi incelemesi için masraf yaptığı; ayrıca tespit dosyasında davacının vekille temsil edildiği ve davacı lehine tespit vekalet ücreti olan 200,00 TL'ye hükmolunduğu görülmektedir.

Yargılama giderlerinin kapsamını belirleyen 6100 sayılı HMK'nin 323/1-ç maddesinde "Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler" denilmek suretiyle delil tespiti için yapılan giderler de yargılama giderleri içinde sayılmıştır. Davacı tarafça yaptırılan ve vekille temsil olunduğu delil tespiti dosyasındaki masraflar ile bu dosyada davacı lehine hükmolunan vekalet ücretinin yargılama giderleri içinde sayılıp davalılardan tahsiline hükmolunmayışı doğru görülmemiştir.”

Eksper Ücreti: Belirtmek gerekir ki zarar gören araç için eksper incelemesi karşılığında ödenen bedelin bir yargılama gideri olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Bu sebeple bu konuda inceleme yaptırmak isteyen vatandaşların mahkemeye başvurarak delil tespiti yaptırması çok daha uygun olacaktır. İncelemenin mahkeme tarafından yapılması durumunda yapılan bütün giderler yargılama gideri olarak kabul edilecekken incelemenin haricen bir eksper aracılığı ile yapılması durumunda ise tarife sınırları gündeme gelebilecektir.

Araç değer kaybı davası öncesi eksper için verilen ücret sigorta şirketinden istenebilir mi? sorusu aşağıda detayları ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Türk Ticaret Kanun’unun 1426 maddesine göre “Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.” Maddenin lafzından anlaşılacağı üzere söz konusu düzenleme emredici niteliktedir.

Madde metninde geçen makul gider ibaresinin önemli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Buna göre araç değer kaybı davası açmadan önce zarar gören tarafından ekspere yaptırılan inceleme neticesindeki ödenen bedeller makul olmak şartı ile dava sırasında sigorta şirketinden talep edilebilecektir.

Kanun metninde zikredilen makul ibaresinden ne anlamamız gerekecektir? Konumuz özelinde değerlendirme yapmamız gerekirse; burada ödenen eksper ücretinin tarife sınırları içerisinde yer alması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nin 12.maddesi uyarınca Taban ekspertiz ücret tarifesi belirlenmiş ve bu ücret tarifeleri EK-1 ve EK-2’de yayımlanmıştır. Bu tarifeye göre ekspere ödenen ücretin makul olduğu sonucuna ulaşılabilecek ve tarifede gösterilen meblağ kadar olan (araç değer kaybı hesaplaması için 150 TL) ücret dava sırasında sigorta şirketinden talep edilebilecektir. Araç değer kaybı için yapılacak hesaplamalarda bu bedel 150 TL olarak belirlenmiştir.

İhtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler:

HMK 323 uyarınca ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler yargılama giderleri arasında sayıldığından dava sırasında bu giderlerin de sigorta şirketinden talep edilebilmesi mümkündür.

Aracı zarar gören taraf dava açmadan önce karşı tarafa bir ihtarname çekmiş ve bu uyuşmazlığı sulh olarak çözmek istemiş olabilir. Bu durumda ihtarname ücretleri dava sırasında yargılama gideri olarak sigorta şirketinden talep edilebilecektir.

Araç değer kaybına ilişkin açılan dava vekil (avukat) aracılığı ile açılmış ve takip edilmiş olabilir. Bu durumda dava açılmadan önce noterde avukata vekaletname vermek için yapılan masraflar da dava sırasında sigorta şirketinden talep edilebilecektir.